Producció de tractaments personalitzats

Cellab disposa de laboratoris amb les màximes garanties. El dia que ho requeriu els nostres especialistes prepararan les vostres cèl·lules per ser administrades en forma de teràpia cel·lular.

La medicina moderna s'encamina cap a la personalització dels tractaments per maximitzar la seva efectivitat. Els avenços tecnològics han permès arribar al disseny de fàrmacs únics basats en les pròpies cèl·lules dels pacients. Cap droga química pot igualar el potencial de la teràpia cel·lular.

Un clar exponent d'aquest fet és la medicina regenerativa, que permet mantenir, millorar o restaurar òrgans i teixits afectats per l'edat, malalties, accidents i fins i tot defectes congènits. Altres mètodes aprofiten les capacitats immunomoduladores i altres efectes que promouen les cèl·lules mare per combatre malalties.

Aquests tractaments requereixen d'unes cèl·lules manipulades correctament i preparades per a la seva administració. A Cellab apliquem les regulacions més estrictes per oferir totes les garanties al nostre servei. El vostre material biològic, i els tractaments que en puguin derivar, estan en les millors mans.