Potencial terapèutic

Hi ha centenars d'assajos clínics en marxa per avaluar el potencial terapèutic de les cèl·lules mare mesenquimals. Alguns exemples d'aplicacions en estudi són la reparació de les lesions de l'aparell locomotor, la regeneració del teixit danyat del cor després d'un infart o el tractament de la Malaltia de Crohn.

Les cèl·lules mare mesenquimals són un tipus de cèl·lules multipotents presents a tots els teixits del nostre organisme. Aquestes cèl·lules mare poden donar lloc a cèl·lules de diferents teixits mitjançant un procés de diferenciació. A més a més posseeixen propietats immunològiques que les fan molt atractives per ser emprades en diversos tipus de tractaments.

S'estan duent a terme centenars d'assajos clínics amb cèl·lules mare mesenquimals registrats per l'European Medicines Agency (EMA) o la Food and Drug Administration (FDA). Els resultats inicials que s'estan obtenint aporten indicis d'eficàcia i seguretat en diverses aplicacions.

Si disposeu de cèl·lules mare adultes emmagatzemades correctament no només tindreu el material biològic òptim per aprofitar les teràpies que es vagin descobrint. També disposareu de majors possibilitats d'entrar en assajos clínics i, si el vostre metge ho considera adient, podríeu sotmetre-us a tractaments pioners en les seves fases finals de validació clínica.

Avui en dia, encara que existeixen múltiples assajos clínics que han intentat demostrar l'eficàcia de les cèl·lules mesenquimals en el tractament de diferents malalties, no existeixen conclusions clares al respecte, sent impossible en l'actualitat predir els resultats d'aquestes investigacions sobre el potencial ús futur de les cèl·lules mesenquimals.