Per què cal emmagatzemar les vostres cèl·lules mare adultes?

Les cèl·lules mare tenen unes característiques úniques

Tal com indica el seu nom, les cèl·lules mare són les progenitores de totes les cèl·lules del nostre organisme. Tenen unes capacitats que les fan úniques:

Totes aquestes característiques permeten aquest tipus de cèl·lules substituir o regenerar els teixits danyats.

Les aplicacions amb cèl·lules mare adultes estan més avançades

Tot i que les cèl·lules mare adultes ja han perdut algunes de les característiques que tenen les cèl·lules mare de cordó umbilical, la medicina ha avançat més en el seu estudi i aplicació. El fet que aquestes cèl·lules es puguin obtenir durant tota la vida ha facilitat enormement les investigacions.

Les cèl·lules mare joves tenen un potencial regeneratiu major

Les cèl·lules mare resideixen a la majoria dels teixits del nostre organisme i en possibiliten l'homeòstasi i la regeneració. A mesura que envellim el potencial regeneratiu d'aquestes cèl·lules es veu reduït per mecanismes moleculars complexos i difícils de revertir en el laboratori. A mesura que les cèl·lules mare perden progressivament les seves propietats úniques, es redueix la seva capacitat de regeneració dels teixits i augmenta el risc de patir malalties degeneratives o càncer.

Les cèl·lules mare adultes es poden reprogramar

L'any 2012 John B. Gurdon i Shinya Yamanaka van ser guardonats amb el premi Nobel de Medicina per descobrir que les cèl·lules madures poden ser reprogramades per convertir-se en cèl·lules pluripotents similars a les embrionàries. Així doncs, és possible reprogramar cèl·lules mare adultes perquè es comportin com a cèl·lules embrionàries.

El procés consisteix a aconseguir que les cèl·lules adultes expressin gens característics de les cèl·lules de l'embrió. D'aquesta manera hom obté cèl·lules mare pluripotents induïdes (o cèl·lules iPS, per les seves sigles en anglès) que recuperen característiques que eren exclusives de les cèl·lules embrionàries, com ara la capacitat de convertir-se en cèl·lules de tots els òrgans i teixits.

Aquestes cèl·lules reprogramades estan contribuint al progrés de la investigació en cèl·lules mare sense que calgui utilitzar embrions. Si s'aconsegueix perfeccionar i controlar aquest procés de fabricació, en un futur proper podria tenir aplicacions terapèutiques.

Creeu ara un Biobanc familiar per maximitzar la salut dels vostres

Les cèl·lules mare són les responsables de mantenir la regeneració cel·lular del nostre organisme. El servei de Biobanc Familiar de Cellab us permetrà conservar material cel·lular sa, genèticament jove i apte per a futurs tractaments basats en medicina regenerativa o en teràpia cel·lular. Si ja teniu previst sotmetre-us a un tractament amb cèl·lules mesenquimals conserveu amb nosaltres les vostres cèl·lules per a futurs tractaments.

Les cèl·lules mesenquimals poden ser aplicades per tractar persones amb diversos graus de compatibilitat genètica.

Avui en dia, encara que hi ha múltiples assajos clínics que han intentat demostrar l'eficàcia de les cèl·lules mesenquimals en el tractament de diferents malalties, no hi ha conclusions clares sobre això, essent impossible en l'actualitat predir els resultats d'aquestes investigacions sobre el potencial ús futur de les cèl·lules mesenquimals.