Política de privacitat

Introducció

Amb la informació que us proporcionarem a continuació Cellab vol que conegueu quina és la política de privacitat aplicada pel que fa a les vostres dades personals.

Compliment de la normativa de protecció de dades

Cellab compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, són tractades d'acord amb les exigències legals.

Mesures de Seguretat

respecte a les dades que ens faciliteu es guardaran les degudes mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives, que garanteixen la seva confidencialitat.

Finalitats

Us informem que les dades personals que ens faciliteu i aquelles que siguin obtingudes de la vostra relació amb nosaltres, seran incorporades a un fitxer o fitxers, responsabilitat de Cellab, i seran dedicades principalment a les següents finalitats:

 1. Gestió d'administració general, manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió de la seva relació amb nosaltres així com de qualsevol servei que puguem oferir.
   
 2. Contacte: per a poder gestionar el vostre contacte amb nosaltres, les peticions o consultes que ens formuleu.
   
 3. Comercialitzar i informar de les activitats, productes i/o serveis per qualsevol mitjà fins i tot per correu electrònic o similar. En el cas que no vulgueu rebre informacions publicitàries assenyaleu la casella d´oposició a la remissió d'enviaments informatius.
   
 4. Accedir i, si escau, contractar, els diversos productes o serveis que, en cada moment siguin oferts o prestats per la Cellab a través d'aquest lloc web.
   
 5. Xarxes socials: posem en el vostre coneixement que estem presents a les xarxes socials. El tractament de les dades que es realitzi de les persones que es facin seguidores (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Cellab, a les xarxes socials, es regirà per aquest apartat, l'Avís Legal del web de Cellab, així com per aquelles Condicions d'ús, polítiques de privacitat i altres normatives d'accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que correspongui. Cellab, tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar d'activitats productes o serveis de la Cellab, o de tercers que puguin estar relacionats amb la nostra activitat i per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials puguin permetre.
   
 6. Registre: gestionar el vostre registre, accés i ús de la part privada de la web.
   
 7. Posem en el vostre coneixement que les vostres dades personals no seran segmentades. Tanmateix, les vostres dades podran ser comunicades pel compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir.


Si vostè ens ha facilitat dades personals d'un tercer haurà, amb caràcter previ haver-lo informat i demanat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.

Drets dels afectats

En cas necessari, podeu exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit acompanyant còpia de document oficial que us identifiqui a:

Cellab
Diagonal 437,
08036 Barcelona
Espanya
info(ELIMINAR)@cellab.com

indicant en el sobre o en l'assumpte del missatge: "CELLAB: Política de Privacitat".